Магнезият е четвъртият най – изобилен минерал в човешкото тяло и вторият най – често срещан вътреклетъчен катион. Той изпълнява есенциална роля в протичането на стотици ензимни реакции и участва в регулацията на голям брой витални биологични функции. Необходим е за синтеза на ДНК, РНК, протеини и някои антиоксиданти и допринася за структурното изграждане на костната система. Освен това ценният макроелемент регулира мускулната и нервна функция и кръвното налягане.

Жизненоважният минерал е по – малко известен с влиянието си върху контрола на кръвната глюкоза и чувствителността към инсулин. Според нарастващ брой изследвания хроничното понижаване на магнезиевите нива може да бъде пряко свързано с патогенезата на инсулинова резистентност и Диабет. Каква точно е връзката между магнезия и кръвната захар и дали приемът на магнезиеви суплементи може да помогне при Диабет ще разберете в следващите редове!

Инсулинът и човешкото здраве

Инсулинът е жизненоважен хормон, който се произвежда и освобождава от панкреаса след хранене под въздействие на покачването на глюкозните нива. При освобождаването си в кръвта, хормонът медиира абсорбцията на глюкозата от клетките, които в последствие я използват като източник на енергия. По този начин инсулинът контролира нивата на кръвната захар и метаболизма (процесът на преобразуване на хранителни вещества в енергия). Неупотребеното количество глюкоза се съхранява под формата на гликоген в черния дроб и мускулите или под формата на триглицериди в мастните клетки отново с помощта на инсулина.

Секрецията на инсулин от панкреаса или клетъчната чувствителност към хормона могат да бъдат нарушени в следствие на различни ендогенни и екзогенни фактори. С течение на времето това може да доведе до развитие на неблагоприятни симптоми и Диабет.

Инсулинова резистентност

Инсулиновата резистентност е състояние, при което клетките в тялото не отговарят добре на инсулина. В такъв случай абсорбцията на глюкоза от клетките се компрометира, енергийното производство се нарушава и нивата на кръвната захар се покачват. За да компенсира дисбаланса, панкреасът започва да секретира по – голямо количество инсулин с поддържане на оптимални глюкозни нива.

Характерното за инсулиновата резистентност е, че тя може да бъде временна или да се превърне в хроничен проблем. В дългосрочен план състоянието може да провокира затормозяване на панкреатичната функция и да доведе до понижено производство на инсулин. Това може да отключи трайно повишаване на нивата на кръвната захар и преддиабет или диабет.

Преддиабет  и Диабет

Преддиабетът се изразява в покачване на стойностите на кръвната захар, но не дотолкова, че да бъде поставена диагноза Диабет. Диагностицирането става само с кръвен тест, тъй като обикновено състоянието протича безсимптомно. Все пак при някои хора се наблюдава потъмняване на кожата в зоната на мишниците или врата. Може да забележите още засилена жажда, често посещаване на тоалетната през нощта, умора.

Диабет тип I

При тази форма на заболяването панкреасът не може да секретира инсулин, тъй като тялото атакува клетките, които го произвеждат. Обикновено се развива в ранна възраст в следствие на генетична предразположеност или силен стрес. Заболяването засяга под 10% от страдащите от диабет. Симптомите се появяват още с отключване на състоянието и се контролират единствено чрез прием на инсулин.

Диабет тип II

Захарният диабет най – често се развива с напредване на възрастта или под въздействие на различни вътрешни и външни фактори (етнос, тегло, начин на живот, диета, вредни навици, наличие на други хронични заболявания, стрес и др.). За разлика от тип I, Диабет тип II може да бъде контролиран по различни начини, а симптомите се развиват бавно.

При тази форма на заболяването произвежданият от панкреаса инсулин е недостатъчно за нуждите на тялото или не се използва пълноценно от клетките.  Неконтролирано, състоянието предизвиква показване на кръвната захар и развитие на разнообразни симптоми и съпътстващи заболявания.

Връзката между магнезия, инсулина и кръвната захар

През последните години все повече изследвания се фокусират върху връзката между магнезия и развитието на инсулинова резистентност и Диабет. Според наличната информация хипомагнезиемията (дефицит на магнезий) е често срещано състояние при пациентите с Диабет тип II (по – рядко при Диабет тип I).

Магнезият участва директно в глюкозния метаболизъм, тъй като изпълнява ролята на кофактор за редица ензими, ангажирани в енергийния метаболизъм. Освен това минералът модуира секрецията и действието на инсулин в целевите тъкани чрез взаимодействие с рецепторите на хормона. В допълнение, наличието на Диабет допринася за понижава на магнезиевите нива посредством характерната за заболяването осмотична диуреза (повишено уриниране), което води до извънредна екскреция на нутриента чрез урината.

Известно е още, че концентрацията на магнезий може да бъде предпоставка за развитие на инсулинова резистентност, но и да бъде причинена от влошена клетъчна сензитивност към хормона. Причината за това е, че нарушената чувствителност към инсулин влияе негативно на вътреклетъчното транспортиране на магнезий и повишава загубата на извънклетъчен магнезий.

Всичко това означава, че магнезият е необходим както за правилната абсорбция и  употреба на глюкоза от клетките, така и за клетъчните механизми на инсулиново сигнализиране. При дефицит на минерала вероятността за развитие на инсулинова резистентност и усложнения при Диабет нараства.

Как да поддържате магнезиевите нива в норма

Поддържането на магнезиевите нива в норма е една стъпка в правилната посока при терапия на инсулинова резистентност. Приемът на минерала под формата на хранителна добавка помага за повишаване на концентрацията му в кръвта и може да превентира развитието на Диабет при хора, диагностицирани с преддиабет. Според редица клинични изследвания магнезиевите суплементи допринасят за понижаване на серумните нива на глюкозата, подобряват клетъчната чувствителност към инсулин и редуцират риска от усложнения.

Данните от изследвания върху лабораторни животни показват още, че допълнителният прием на минерала инхибира липидното окисление и понижава нивата на оксидативен стрес при екземпляри с Диабет. По този начин нутриента предпазва клетките от вредното влияние на свободните радикали и спомага за поддържане на клетъчната функция посредством съхраняване на интегритета на клетъчните мембрани. Това е особено важно в диабетната терапия, тъй като при диабетиците се наблюдава осезаемо повишаване на оксидативния стрес в следствие на акумулиране на окислителни молекули и влошена способност за неутрализиране на свободните радикали. Всички тези негативни процеси допринасят за ускорено увреждане на структурата на клетъчните мембрани, в това число на инсулиновите рецептори, и понижаване на сензитивността към хормона.

В нашия сайт можете да намерите първокласни магнезиеви добавки, които се усвояват пълноценно от организма и доказано повишават магнезиевите нива!

Източници

Liu H, Li N, Jin M, Miao X, Zhang X, Zhong W. Magnesium supplementation enhances insulin sensitivity and decreases insulin resistance in diabetic rats. Iran J Basic Med Sci. 2020 Aug;23(8):990-998. doi: 10.22038/ijbms.2020.40859.9650. PMID: 32952944; PMCID: PMC7478262.

Takaya J, Higashino H, Kobayashi Y. Intracellular magnesium and insulin resistance. Magnes Res. 2004 Jun;17(2):126-36. PMID: 15319146.

Veronese, N., Watutantrige-Fernando, S., Luchini, C. et al. Effect of magnesium supplementation on glucose metabolism in people with or at risk of diabetes: a systematic review and meta-analysis of double-blind randomized controlled trials. Eur J Clin Nutr 70, 1354–1359 (2016). https://doi.org/10.1038/ejcn.2016.154